Bezetting en gemiddeld aantal deelnemers

Om de bezettingsgraad per activiteit in een geselecteerde periode te bekijken volg je de volgende stappen:

  1. Ga naar Rapporten 
  2. Klik in het menu op Bezetting

Het rapport geeft de bezetting weer van de verschillende groepsactiviteiten over tijd.

  • Sessies geeft het aantal sessies aan dat gepland is in de geselecteerde periode.
  • Deelnemers geeft het aantal deelnemers (geboekte personen) aan in de geselecteerde periode.
  • Gem. aantal deelnemers geeft het gemiddelde van het aantal deelnemers per sessie aan.
  • Bezettingsgraad (%) geeft de verhouding aan tussen het aantal deelnemers en het aantal beschikbare plaatsen die zijn ingesteld bij alle ingeplande sessies. Je kunt bezettingsgraden gebruiken voor het plannen van sessies in de Agenda.