Geldigheidsduur rittenkaart wijzigen

Het komt wel eens voor dat je de geldigheidsduur van een lopende rittenkaart, strippenkaart of beurtenkaart wilt verlengen. Dit kan zowel bij een lopend product als een product dat is verlopen.

Om de geldigheidsduur te wijzigen volg je de volgende stappen:

  1. Ga naar het profiel van de Klant
  2. Klik op tabblad Producten
  3. Klik op de opties-button  van de rittenkaart
  4. Klik op Geldig t/m wijzigen

Vervolgens kun je de geldigheidsduur aanpassen van de rittenkaart/beurtenkaart.

Let op: als je de geldigheid van een rittenkaart/beurtenkaart bij Producten-module aanpast, geldt dit enkel voor nieuwe afgenomen rittenkaarten of beurtenkaarten!