Intake en voortgang bijhouden

Je kunt zelf Intake formulieren en voortgangsschema's creƫeren en delen met de klant. De klant (of jij) kan vervolgens deze schema's periodiek zelf invullen en bijhouden.

Aanmaken van een formulier (zoals Intake en Voortgang)

Op de Desktop via Mijn bedrijf > Formulieren kun je een nieuw formulier aanmaken. Bij het aanmaken van een formulier kun je direct kiezen of de klant het formulier (zoals een intake of voortgangsregistratie) kan inzien en zo ja, ook zelf mag invullen.

Bij het opstellen van een formulier kun je verschillende type velden kiezen:

  • Header: hierbij kun je verschillende onderdelen onderscheiden (soort titel)
  • Tekst: hierbij kan een kort antwoord worden gegeven
  • Tekstveld: hierbij kan er een uitgebreider antwoord worden gegeven
  • Ja/Nee veld: hier kan ja of nee op de vraag worden beantwoord 
  • Checkbox: hier kan worden aangegeven worden of iets van toepassing is of niet
  • Selectielijst: hierbij kunnen verschillende antwoorden/opties worden gegeven waarbij de klant slechts 1 mogelijkheid kan kiezen uit een lijst
  • Radiobuttons: hierbij kan de klant 1 van de verschillende opties kiezen

Na het aanmaken van een formulier kun je eventueel het formulier dupliceren indien je meerdere soortgelijke formulieren wilt aanmaken.

Delen van een formulier met een klant

Via Klanten > Klant > Coaching kun je een formulier toewijzen aan een klant, waarbij de instellingen worden overgenomen (of een klant het formulier krijgt te zien in de klanten app en/of de klant het formulier zelf mag invullen.

In het geval dat jij als bedrijf/coach het template invult, kun je dat gewoon doen via Klanten > Klant > Coaching en vervolgens op het formulier te klikken, waarna je het kan invullen.

Mocht je willen dat de klant het invult, kan de klant via klanten app via Coaching > Formulieren op het formulier klikken (Bekijk / Invullen). 

Bestanden en links delen met klanten

Mocht je bestanden of links willen delen met een klant of met meerdere klanten, lees je hier hoe je dit kunt doen.