Sales per locatie

In het Premium-pakket is er de mogelijkheid om de Sales rapportage ook inzichtelijk te krijgen per locatie/vestiging. Dit geldt niet alleen voor Sales, maar ook voor Geplande betalingen en wordt de Sales locatie toegevoegd aan de verschillende financiƫle exports zodat je hier zelf verdere analyses mee kunt maken.

Het principe geldt dat je een klant kan toewijzen aan een locatie waar de sales wordt toegewezen en wordt zichtbaar in de Rapportage Sales > Locatie.


Activeren en het instellen van het koppelen van een sales op locatie (per klant)

Je kunt deze feature activeren via Mijn Bedrijf > Instellingen > Betaalinstellingen onder Koppel sales op locatie.


Je kunt vervolgens de verschillende klanten koppelen aan een Sales locatie via Klanten > Klant en dan onder Groep, trainers & locatie. (NB: Zijn de klanten reeds toegewezen aan een Locatie maar nog niet aan een Sales locatie? Wij kunnen hierbij helpen!)

Je hebt daar de mogelijkheid om zowel een (of meerdere) locaties aan een klant toe te wijzen en vervolgens een Sales locatie toe te wijzen waar de aankopen aan moeten worden toegewezen. 

Je kunt ten slotte de verschillende betalingen die reeds door deze persoon zijn gedaan automatisch laten toewijzen aan de locatie zodat dit ook zichtbaar wordt in de rapportage.

Rapportage en gegevens

Vervolgens kun je via Rapporten > Sales > Locatie de onderverdeling inzien van de verdeling van de omzet per locatie. Daarnaast zijn er verschillende export mogelijkheden.

Je kunt ook via Financien > Sales (of Facturen / Gepland) downloads maken of filteren op Sales Locatie om meer inzicht te krijgen in de verschillende locaties.

Aanpassingen van individuele orders

Je kunt op order niveau (via Financien > Sales) aanpassingen maken aan de Sales locatie indien deze toch afwijkt van de sales locatie op klant niveau.

Mocht je verdere vragen hebben over deze functionaliteit horen we het graag via support@trainin.nl